San Sebastian Cathedral - Lipa, Batangas

Archdiocese of Lipa

 

Ang bagong natatag na lathalain ay hawak ng Parish Youth Council. Ito ay naglalayon na makapagparating ng balita tungkol sa parokya dalawang beses sa isang buwan, maipakalat ang mga aktibidad at mahahalagang gawain o anunsyo sa buong parokya at maipakita ang mga natatagong talento ng mga kabataan pagdating sa pahayagan. Sa pamamagitan ng lathalain ay gustong mabukasan ng mga manunulat ang isip ng mga tao sa mga kasalaukuyang balita at mga pangyayari sasariling parokya at dahil maraming kabataan ang nagiging mas aktibo na sa mga gawain at organisasyon sa simabahan nais mahubog at maipagmalaki ng parokya ang mga talento at husay nila sa panitikan.

Ang nasabing lathalain ay nagbigay na ng pasilip sa nagdaang ikatlong Parish General Pastoral Assembly (PAGPAS III) na ginanap noong ika-24 at ika-25 ng Oktubre sa St. Francis Major Seminary.

Lahat ng dumalo sa nasabing asemblea ay nakatanggap ng unang isyu kung saan 

naglalaman ito ng mga nangyari sa katatapos lamang na PAGPAS III. Masasabing kahit nagsisimula pa lamang ang lathalain ay naani na ito ng mga papuri mula sa mga ambabasa ng parokya. Ang humahawak ng lathalain na nasabi ay boluntaryong ginagawa at binibigyang oras ng mga taong bukas puso itong patuloy na pinalalago. - Christel Dy, EIC

EDITORIAL BOARD

CHRISTEL JOY DY

EDITOR-IN-CHIEF


JOHN KENNETH COSA

ASSOCIATE EDITOR


JOSEPH MA. STEVEN CABALO, ROSE PERCE

DIVINA GRANDE, JOHN KENNETH COSA

NEW WRITERS


JOHN EMMANUEL MAGTIBAY

JEN EDENELLE MAGTIBAY

KARLO BAUTISTA

LAYOUT ARTIST/PHOTOGRAPHER


VENITTA MARIE VICTORIA MAGPANTAY

LAWRENCE ANTHONY KATIGBAK

ADVISER

REV.FR.CECILIO M. ARCE

PARISH PRIEST

Download Palasito Issues for FREE! Right click on the issue then "save target as" 

C-Palasito Plug Ver 02
-0:43